O konferenci

Konference "Soukromé, občanské a veřejné SEXUALITY" je XI. ročníkem mezinárodní vědecké konference poprvé konané v roce 2007 na půdě Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z iniciativy pedagogické psycholožky a etičky Dagmar Markové (dnes profesorky na FF UKF). Poslední, jubilejní desátý ročník se konal v roce 2017 v Bratislavě (organizovaný Ústavem výskumu sociálnej komunikácie Slovenské akadémie vied).