Aktuality

19.9.2019
Dnes byl publikován program konference, je dostupný v příslušné sekci.
6.9.2019
Hledáme spolehlivé a angličtinou vládnoucí lidi na výpomoc během organizace konference (2. - 4. října, AKC Akademie věd, Husova 4, Praha). Možno celou dobu, nebo jen část dne. Finanční odměna a účast na akcích konference zdarma. Obzvláště vhodné pro student(k)y. Ozvěte se na: sexuality@soc.cas.cz.
6.9.2019
Sociologové Kuhar (Lublaňská univerzita) o zne/uživání genderu neokonzervativní politikou a Jarkovská (MU Brno) o podobách stejného ve vzdělávání, Roseneil (UCLondon) o imperativu párovosti v současných vztazích a psycholog Bianchi (SAV) o postmoderní (s)potřebě intimity - takové budou zvané přednášky na konferenci. Tady jsou jejich názvy a zařazení na program. Anotace jsou zvěřejněny v sekci "Konference 2019". Zahájení konference
11.7.2019
Registrovat se na konferenci je možné nejpozději do pondělí 9. září 2019.  Všichni prezentující, i ostatní návštěvníci a návštěvnice konference se musí registrovat přes tento online formulář.  Konferenční poplatek (splatný proti faktuře bankovním převodem) zahrnuje občerstvení po celou dobu konference, vč. čtvrtečního oběda, konferenční materiály a možnost účastnit se celého třidenního programu (přes 20 příspěvků a 4 hostující přenášky).  Těšíme se na Vaši registraci.
22.5.2019
Velice nás těší zájem o konferenci, který se projevil přihlášením 35 příspěvků na velice rozmanitá témata (bisexualita, politický aktivismus, rodinné modely, porody ad.) a od autorů a autorek z různých koutů světa (např. Jižní Afrika, Indie, Albánie, Velká Británie nebo Maďarsko). Nyní Vědecký a Organizační výbor konference abstrakty posoudí a informuje autory a atorky o přijetí abstraktu. Následně (v průběhu června) bude zahájena registrace na konferenci.
25.4.2019
Termín pro podávání abstraktů samostatných příspěvků i celých panelů byl pro velký zájem prodloužen do 13. května 2019. Jak příspěvek podat najdete v příslušné sekci.
9.4.2019
Spoluorganizátorkou konference se stala Fakulta humanitních studií Karlovy univerzity v Praze (FHS UK), konkrétně Katedra studií občanské společnosti, za což jsme velice rádi.
22.2.2019
Až do 20. dubna 2019 je možné přihlašovat abstrakty příspěvků a celé panely (o 3-4 příspěvcích). Viz příslušná sekce tohoto webu nebo PDF verzi CfP.
8.2.2019
S přednesením své key-note přednášky souhlasila prof. Sasha Roseneil, socioložka působící nyní jako děkanka Fakulty sociálních a historických věd University College London (dříve byla profesorkou sociologie např. na University Leeds nebo Univerzitě v Oslu). Ve své výzkumné a teoretické práci se věnuje tomu, jak se proměňují gender, sexualita, subjektivita a intimní životy lidí, ale také tomu, jak se neproměňují, např. způsoby kolektivní ale také individuální nevědomé rezistence.
7.2.2019
Pozvání k přednesení key-note příspěvku na konferenci přijala Lucie Jakovská, Ph.D. socioložka dříve působící na Katedře sociologie FSS Masarykovy univerzity v Brně a v Gender centru FSS MU, která nyní pracuje na Institutu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se zabývá genderově citlivou sexuální výchovou a tématem sexuality a genderu ve vzdělávání.